Kam zmizely stavební stroje ze Soukenické ulice?

Kateřina Infáčková - 06.06.2024
Kategorie: Aktuálně

Revitalizace Soukenické ulice, která s ročním odkladem započala letos na jaře, se nyní zastavila. Stavební technika ze staveniště už před týdnem zmizela. Důvodem jsou zřejmě neodsouhlasené vícenáklady. Zjišťovali jsme, proč práce nepokračují a co se bude dít dál.

Na začátku letošního jara byla s velkým očekáváním a nadšením místních obyvatel zahájena revitalizace Soukenické ulice. Po ročním odkladu všichni doufali, že bude stavba probíhat bez komplikací. Nyní, po dvou měsících od začátku stavby, byla stavební technika z ulice odvezena.

Stavba přinesla již od začátku mnoho komplikací v dopravě, zásobování i našem každodenním životě. Ale s vidinou funkčních rozvodů a kanalizace, krásné silnice a chůze po rovném chodníku jsme všichni zatli zuby a doufali, že stavba opravdu skončí koncem tohoto roku,“ říká jedna z námi dotázaných obyvatelek ulice.

Dle informací z města probíhá jednání o vícenákladech. „V současné době probíhá jednání o změnách stavby vyvolaných nepředvídatelnými okolnostmi, které mají dopad do ceny projektu. Protože je nutné si tyto změny odsouhlasit a domluvit se na dalším postupu prací, tak s ohledem na smluvní podmínky jsou stavební práce od 29.5.2024 bohužel pozastaveny. Situaci budeme projednávat na zítřejším kontrolním dni,“ informovala dnes (5. 6. 2024) obyvatele ulice vedoucí Odboru správy majetku Martina Prokešová.

Stavební práce začaly na Komenského náměstí a pokračovalo se směrem nahoru k tržišti. Podle informací od místních obyvatel ale došlo během prací údajně k propadu a problémy mohou způsobovat vícenáklady. Vysoutěžená firma tak nechce pokračovat, dokud s městem nedořeší navýšení rozpočtu.

Během rekonstrukce má dojít ke kompletní výměně rozvodů vody a kanalizace včetně veřejné části přípojek, modernizaci silnice a chodníků a úpravě parkovacích míst.

.