Město Slaný vyhlásilo na svém Facebooku zákaz pálení čarodějnic

MJ - 30.04.2024
Kategorie: Aktuálně

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje. Platí od 30. 4. 2024 do 1. 5. 2024. Slaný vyhlásilo rovnou zákaz pálení čarodějnic. 

Podle meteorologů i hasičů má zákaz pálení ohňů své opodstatnění, silný vítr a vysoké teploty potrvají až do pátku a s nimi i zvýšené riziko šíření požárů. Pozor by si měli dát lidé zejména v souvislosti s pálením čarodějnic.

Město Slaný na svém facebooku však udělalo ještě malý krůček dál, a rovnou vyhlásilo zákaz pálení čarodějnic.

Odlehčíme-li toto téma, vzneseme otázku, jestli má tento příspěvek souvislost pouze se zákazem rozdělávání ohňů, nebo se jedná o stopku oblíbené tradici.

Pro dodržení fér podmínek nutno dodat, že v opatřením samotném vzbuzuje filozofické otázky i věta o „zákazu vypouštění balónů štěstí“.

Při vážném pojetí problému je třeba připomenout odpovědnost za oheň každému, kdo jej rozdělá.

Podrobné znění opatření:

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!