Sokol Zlonice chce po 70 letech vrátit symbol hrdosti, pořádá sbírku

Redakce - 13.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Sokolové ve Zlonicích chtějí na střechu sokolovny navrátit více jak 100 let starou sochu sokola. Tu ukryli v 50. letech tehdejší členové jednoty před komunisty a na dlouhá léta se ztratila. Nově nalezený artefakt by se po 70 letech mohl zrestaurovat díky veřejné sbírce. Přispět lze jednoduše on-line přes Donio.cz.

Zlonická sokolovna se díky místním po několika letech probouzí a je z ní opět místo pro setkávání dětí a dospělých nejen při cvičení, ale i na společenských akcích. Další rozkvět členské základny se starosta jednoty Jakub Kopecký rozhodl podpořit návratem historické sochy sokola, symbolu naděje a fyzické zdatnosti, která patří k základním vlastnostem správného cvičence.

Příběh nalezení sochy sokola je zahalen tajemstvím. „Členové Sokola poté, co se dozvěděli, že se Sokol uzavírá, tak kvůli předchozím zkušenostem s fašistickým režimem věděli, co může přijít s komunismem, a měli snahu zachránit tyto předměty a artefakty,“ uvedl starosta Jakub Kopecký.

Okolo roku 1953, kdy byla sokolovna uzavřena, se členům jednoty podařilo zachránit i jejich symbol, sochu sokola. Jak dokázali těžké pískovcové dílo ze střechy dostat do bezpečí zahrady jednoho z nich, to zůstane záhadou. Dlouhá léta se na ni prášilo a zapomnělo se, kde vlastně je.

Nyní, po více než sedmdesáti letech, byla socha díky snaze jednoty a jejích členů nalezena a na její záchranu vznikla sbírka. „Návrat sochy sokola na střechu sokolovny by pro nás znamenal návrat k původnímu poselství Sokola, které nám zanechali pan Tyrš a Fügner,“ vysvětlil Jakub Kopecký.

Restaurování sochy by se ujal akademický sochař a zkušený restaurátor Jan Turský. Náklady na její obnovu a instalaci jsou vyčísleny na 150 000 Kč.

Nadějí pro sbírku je finanční obnos, který daroval neznámý dárce hned na jejím začátku. Ta totiž činila 50 000 Kč, tedy třetinu potřebné částky. Veřejná sbírka je vypsána prostřednictvím Donio.cz ZDE. Darovanou částku lze následně odečíst ze základu daně z příjmu v přiznání za rok 2024.

Největší zájem je o jednorázové vstupy

Sokol Zlonice má aktuálně několik desítek stálých členů, ale velký zájem je i mezi nečleny o jednorázové vstupy. „Zavedli jsme dva dětské oddíly. První se jmenuje Čiperkové a je pro děti od jednoho do tří let. Tady je to spíš hrou a děti se víceméně seznamují se základním cvičebním nářadím. Pro starší se skupinka jmenuje Sokolík, je pro věk od tří do sedmi, osmi let. Tady už se zkouší i pohybové cvičení na opičí dráze, používáme i kruhy. Nabízíme cvičení pro ženy jako aerobik, strečink nebo kruhový trénink. Máme i dámské posilovací stroje. Podařilo se obnovit oddíl florbalu,“ popsal aktivity starosta jednoty.

Z historie jednoty Sokol Zlonice

Tělocvičná jednota Sokol Zlonice existuje již od roku 1898, kdy se členové ještě před vznikem nynější sokolovny scházeli ve škole a hotelu U Koruny. V roce 1922 byla za neuvěřitelných 9 měsíců postavena sokolovna tak, jak ji nyní známe. V té době členská základna čítala několik stovek členů. Po celorepublikovém zákazu Sokola aktivita na dlouhou dobu skončila a činnost se obnovila až dlouho po revoluci. V 2023 byl zvolen nový výbor jednoty se starostou Jakubem Kopeckým, díky kterému začala sokolovna znovu vzkvétat a rozšiřovat se její aktivita a členská základna.