Stavba zázemí na atletickém stadionu začala

Redakce - 12.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Slánský atletický stadion bude mít nové zázemí a možná i atletický tunel s doskočištěm pro skok daleký. V plánu je i nový vrhačský sektor. Realizace první části už začala, na zbytek projektu žádá město dotaci, zatím neúspěšně.

Projekt vznikl už v roce 2017, kdy se jednalo pouze o zázemí pro sportovce. V roce 2021 bylo rozhodnuto o rozšíření záměru o další patro, kde by měl být běžecký tunel a doskočiště pro skok daleký.

Město chtělo část nákladů získat z dotace od Národní sportovní agentury. Tu se zatím nepodařilo získat. „Na konci října minulého roku byla podána žádost o dotaci, která byla následně zamítnuta. Poskytovatel dotace uvedl důvody, se kterými nejsme ztotožněni a rozhodli jsme se proti rozhodnutí odvolat. Zároveň se přihlašujeme do dalšího nově vypsaného dotačního titulu,“ řekl starosta Martin Hrabánek.

Zastupitelstvo ale rozhodlo, že první etapu projektu začne stavět i bez dotace. „Budeme realizovat zázemí, tedy šest šaten, sociální zařízení i s WC pro imobilní osoby, místnost pro rozhodčí, kuchyňku, občerstvovací prostory,“ upřesnil starosta.

Práce na první etapě už začaly, prostor staveniště se předal 9. května 2024. Už od 29. dubna je kvůli výstavbě uzavřeno parkoviště za tribunami.

Atletický tunel s doskočištěm závisí na dotaci

Osud druhé etapy není jistý. „Co se týče nástavby, chceme vyčkat na výsledek dotačního titulu. V případě neschválení dotace bude realizace druhé etapy předložena ke schválení zastupitelstvu,“ uvedl Hrabánek.

V prvním patře by měl podle projektu vzniknout atletický tunel. „Ten by byl vhodný pro přípravu nejen atletů v zimním období. Dokáži si představit, že by to využívali i fotbalisté na atletickou přípravu. Součástí toho by bylo i doskočiště pro skok daleký,“ upřesnil starosta.

Součástí záměru je i nový vrhačský sektor, který by nahradil současný s dopadem na fotbalovém hřišti. Nyní je to tak, že pokud atleti potřebují trénovat vrhání, fotbalisté nemohou na příslušné části hřiště hrát.

Město má na úpravy stadionu již vysoutěženou firmu Metall Quatro, která dělala i multifunkční sportovní halu na Hájích. Nabídková cena na realizaci celé akce je 35 mil. Kč bez DPH.

 

Zdroj obr.: Magdalena Stýblová, MěÚ Slaný