Úsek D7 mezi Slaným-západ a Kutrovicemi má stát do dvou let

Redakce - 06.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Právě v těchto dnech vrcholí výběrové řízení na zhotovitele dostavby dálnice D7 v úseku Slaný-západ až Kutrovice. Přihlásilo se šest uchazečů, všichni s cenovou nabídkou nižší, než se odhadovalo. Trasu dlouhou více než tři a čtvrt kilometru chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostavět do dvou let.

Termín pro podání nabídek na stavbu dálnice D7 v úseku Slaný-západ až Kutrovice vypršel po prodloužení 3. května 2024. Podáno bylo šest nabídek v cenovém rozmezí od 532,38 do 685,96 mil. Kč (bez DPH). Odhadovaná cena veřejné zakázky přitom činí 828,40 mil. Kč (bez DPH). Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Počátek hlavní trasy s délkou 3 350 m se napojuje na předchozí úsek MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ. Na konec úpravy navazuje úsek D7 Kutrovice – Panenský Týnec.

Silnice I/7 představuje důležitou spojnici Prahy s prů­myslovou aglomerací Lounska a Chomutovska. „Stávající silnice I/7 bude během výstavby roz­šířena v počátečním úseku, před odklo­nem do nové stopy u Lotouše, na směrově dělený čtyřpruh. V současné době jde v předmětném úseku o dvoupruhovou komunikaci, která tvoří polovinu budoucí dálnice,“ uvedl mluvčí ŘSD Jiří Veselý.

Realizaci dálnice boudou provázet i doprovodné stavby. „Součástí stavby je pět mostů, z nichž tři budou zcela nové a další dva mosty pro­jdou rekonstrukcí. Kromě toho bude postavena jedna 600 m dlouhá protihluková stěna u obce Lotouš,“ doplnil Veselý.

Na budoucí trase dálnice v tomto úseku právě probíhá záchranný archeologický výzkum. Po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem pak bude následovat samotné zahájení stavby, kterou plánujeme uvést do provozu v roce 2026.

Zdroj obr.: ŘSD