V kraji platí výstraha, omezuje rozdělávání ohně i kouření

Redakce - 14.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal pro Středočeský kraj výstrahu na nebezpečí vzniku požárů. V kraji tak vstupují v platnost zvýšená bezpečnostní opatření. Na vybraných místech se nesmí rozdělávat ohně, používat pyrotechnika, ale i kouřit. 

Středočeský kraj v souvislosti s varováním ČHMÚ aktivoval opatření k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Od půlnoci z pondělka na úterý, tedy od 14. 5. 00:00 je zakázáno používat pyrotechniku nebo rozdělávat ohně na volných prostranstvích na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Opatření zatím platí do 15. 5., do 24:00.

Nařízení se nevztahuje na obvyklé ohýnky na soukromých zahradách nebo grilovaní. I zde ale doporučuje kraj zvýšenou opatrnost.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakazuje:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání zábavní pyrotechniky,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • jízda parní lokomotivy
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty a lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování, zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m
 • souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru
 • zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 • stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

 

Zdroj obr.: Středočeský kraj