Ve Zlonicích začne dlouho očekávaná oprava Nádražní ulice

MJ - 03.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Již příští pondělí 6. května dojde k předání staveniště pro rekonstrukci části ulice Nádražní, 7. května začne přijíždět technika a práce začnou následující den ve středu 8. května. Rekonstruován bude úsek od ulice K Vypichu, křižovatka u zdravotního střediska, až k ulici Jiráskova.

Předmětem rekonstrukce je obnova povrchu a spodních vrstev vozovky. Bude odfrézován asfalt, rozebrány kostky a další spodní vrstvy, bude připraveno nové podloží. Dojde k opravě dešťových svodů v ulici. Rekonstrukce bude trvat cca 3 měsíce.

Během té doby bude tento úsek neprůjezdný pro „tranzit“. Ten bude směrován do ulice Pejšova. Pro uživatele přilehlých nemovitostí v Nádražní bude s opatrností a při dodržení pokynů pracovníků stavby zavřený úsek průjezdný k nemovitostem. Boční ulice Jiráskova, Raisova, Tylova, Fügnerova, Tyršova budou zaslepeny.

Výběrového řízení pro dodavatele veřejné zakázky se zúčastnilo 15 firem. Dodavatelem stavby bude firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., vítěz výběrového řízení.

Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky ve výši 10.636.021,- Kč celkem včetně DPH.