Žalobkyně žádá v kauze úmrtí dítěte v Černuci tři podmíněné tresty

Redakce - 15.05.2024
Kategorie: Aktuálně

Žalobkyně Klára Loudová žádá v případu úmrtí malého dítěte při závodech trucků v Černuci podmíněné tresty za usmrcení z nedbalosti pro pořadatele, řidiče vozu a strýce, jenž chlapce ve chvíli tragédie hlídal. Teta by podle ní měla být zproštěna. Rozsudek bude znám 28. května. 

Pořadateli žalobkyně navrhuje podmíněný trest 24 měsíců, řidiči 18 měsíců a strýci 18 měsíců a k tomu peněžité tresty. Strýcův obhájce naopak navrhl zproštění obžaloby. Výslechy svědků podle něj potvrdily, že šlo o nešťastnou náhodu, strýc chlapci věnoval náležitou pozornost a střetu nemohl zabránit. Bylo vyvráceno to, že by chlapec volně pobíhal. Vinu odmítají všichni obžalovaní. Vynesení rozsudku soudce odročil na 28. května.

To, co se stalo, si bude člověk pamatovat do smrti,“ řekl dnes na závěr hlavního líčení strýc. Dodal, že pro něj není moc důležité, jaký dostane trest, protože samotnou tragédií je potrestaný více. Všichni obžalovaní též opakovaně u soudu vyjádřili velkou lítost.

Loudová uvedla, že šlo o nešťastnou náhodu, ale obžalovaní podle ní nevynaložili takovou míru obezřetnosti, která byla na akci potřeba. „Podcenili vysokou míru rizika,“ řekla. Z hlediska zajištění divácké bezpečnosti označila organizaci závodů za nedostatečnou. I když je vstup na vlastní nebezpečí, nevylučuje to odpovědnost pořadatele, který měl povinnost zajistit bezpečnost diváků, řekla Loudová. Organizátor podle ní mohl například zakázat vstup malých dětí, umístit varovné cedule, vymezit koridor pro diváky i pro pohyb vozů.

Loudová také zmínila, že teta a strýc, kteří chlapce hlídali, neprojevili při pohybu v areálu nekázeň, avšak pokud s malým dítětem vstoupili do prostředí závodů nákladních vozidel, bylo jejich povinností, aby byli ve střehu soustavně. „Měl a mohl udělat pro to víc,“ uvedla žalobkyně k situaci, kdy kolem strýce a chlapce projíždělo nákladní auto. Mohl podle ní odstoupit s dítětem do bezpečné vzdálenosti nebo ho zajistit tak, aby se od něj chlapec nemohl vzdálit. Také řidič nedbal podle žalobkyně dostatečné všeobecné opatrnosti, když svůj způsob jízdy nepřizpůsobil situaci, kdy projížděl úsekem, kudy chodili i diváci.

Zmocněnec rodiny zemřelého chlapce v závěrečné řeči zmínil, že organizace závodů byla nedbalá a že i ze strany řidiče nebyla dodržena všeobecná prevenční povinnost, což znamená, že mohl například zpomalit nebo jet od chodců ve větší vzdálenosti.

Obhájce pořadatele Bohumila Báši mimo jiné uvedl, že neporušil prevenční povinnost a návštěvníci byli na akci na vlastní nebezpečí, na což upozorňoval i text na vstupence, návštěvním řádu i cedulích v areálu. Tragédii by podle něj nezabránilo ani doprovodné vozidlo, ani umístění pásky ani jiné opatření.

Řidičův obhájce dnes připomněl, že se svědci shodli, že malý chlapec najednou udělal pár kroků a nastal náraz, když se dítě přiblížilo z boku vozidla. Řidič Tatry 813 Stanislav Vrbický se podle něj nedbalosti nedopustil, dítě nemohl vidět ani na situaci nemohl stihnout reagovat.

Při hlavním líčení dnes zazněla poslední svědectví, přehrán byl také jeden ze záznamů z místa a také záznam rekonstrukce tragické nehody, kterou kriminalisté dělali přímo v černucké pískovně. Soudce přednesl zprávu o zásadním dopadu tragédie na život rodiny. V předchozích soudních jednáních vypovídaly přibližně dvě desítky svědků z řad návštěvníků, pořadatelů i účastníků závodů, se svými závěry vystoupil i znalec.

Odročení rozsudku soudce Štěpán Jirounek zdůvodnil i vypořádáním připomínek a námitek, které zazněly v závěrečných řečech.

Tříletý hoch vběhl 30. dubna 2022 při závodu trucků v Černuci pod vůz přejíždějící mezi sekcemi, zemřel na místě. Soudní znalec při hlavním líčení řekl, že řidič nemohl z technického hlediska střet s dítětem odvrátit. Řada svědků při soudním jednání shodně vypověděla, že se tragédii nedalo zabránit, chlapec okolo strýce nepobíhal a byla to shoda nešťastných okolností. Strýc už dříve vypověděl, že většinu doby hocha držel za ruku, za mikinu, za kapuci a i ve chvíli tragédie byl od něj kousek.

Zdroj: ČTK

Zdroj obr.: PxHere