Nemocnice slavnostně otevřela nový urgentní příjem

Administrátor - 29.03.2024
Kategorie: Aktuálně

Nemocnice Slaný ve čtvrtek (28. 3.) slavnostně otevřela nově zrekonstruované oddělení urgentního příjmu. Novinkou je centralizovaná čekárna s vyvolávacím systémem a tříděním podle naléhavosti případu, čtyři expektační lůžka nebo emergency room. Změny zefektivní průchod pacientů a zpříjemní jejich ošetření. Denně tu odbaví stovky příchozích.

Oddělení urgentního příjmu je samostatné oddělení nově centralizované na jednom místě. Dříve existovaly dva urgentní příjmy na různých místech, u interního oddělení a u chirurgie. Nyní je vstupní branou pro všechny pacienty čekárna s recepcí a vyvolávacím systémem, který je známý třeba z pošty. Sem se dostane každý, kdo přijde po svých. Místnost pojme až 60 lidí.

Nový systém umožní upřednostnit pacienty s urgentními a akutními postiženími. „Každý pacient, který je administrativně zařazen do našeho nemocničního informačního systému, je zdravotnickým personálem na recepci vytříděn. Triážní sestra s pacientem udělá základní anamnézu a následně určí naléhavost ošetření, místo ošetření a může určit i tým, který bude pacienta ošetřovat,“ vysvětlit nový postup primář urgentního příjmu David Hejduk.

Renovací prošly ambulance i přilehlé chodby. Novinkou je rozšíření o expektační místnost, kde je pacient do rozhodnutí o případné hospitalizaci. Tady mohou být monitorovány životní funkce ošetřovaných na čtyřech lůžkách s vybavením obdobným jednotce intenzivní péče.

Současně vznikla speciální místnost pro neodkladnou akutní péči o pacienty přivezené záchrankou, tzv. emergency room. Tito lidé jsou na oddělení dopraveni samostatným vchodem.

Nedílnou součástí celého oddělení je i zázemí pro lékaře a sociální zařízení. Lékaři jsou rádi i za novou koupelnu, kde se může před ošetřením omýt pacient ve špatném hygienickém stavu.

Ostrý testovací provoz zažil stovky pacientů denně

Ostrý provoz začal už během testování nového oddělení. Denně tu odbaví stovky pacientů, jak s akutními problémy, tak již objednané na konkrétní zákroky. „Běžně urgentní příjem ošetří okolo stovky akutních pacientů denně. V případě mimořádné události, kterou nám ohlásí operační středisko krajské záchranné zdravotnické služby, jsme připraveni přijmout zcela jistě deset akutních pacientů. Po uvolnění dalších lůžek na cílových odděleních se to číslo může navýšit,“ uvedl primář Hejduk.

Nejtěžší případy nebo děti, které potřebují také úplně jinou péči, směřují do nové emergency room. „Je tu kompletní vybavení jak pro chirurgy, pak pro intenzivisty. Sem přijdou pacienti, kteří jsou v bezvědomí nebo po velkém traumatu, a je potřeba je kompletně zajistit. Chirurgové tu mohou řešit velké poranění přímo na zákrokovém sálku a pacient je plně monitorován,“ chválí si primář Hejduk a dodává: „Dnes jsme tu měli třeba dvouletého chlapečka opařeného kafem, takže jsme ho tady zajišťovali a podávali mu analgézii.“

Veškeré změny jen ve stávajících budovách

Veškerá přestavba probíhala ve stávajících budovách nemocnice a atria ve vnitrobloku. „Sdruženou velkokapacitní čekárnu s recepcí a vyvolávacím systémem jsme vytvořili zastřešením atria. Samozřejmě se nabízela možnost zastavět park v areálu nemocnice, touto cestou se však vydat odmítám. Nemocniční park je naší chloubou a jako park by měl sloužit pacientům při rekonvalescenci a dalším generacím pro potěchu,“ upřesňuje ředitel nemocnice Štěpán Votoček.

Podobným způsobem se bude řešit v následujících letech i rekonstrukce ortopedického oddělení.

Slavnostního otevření se zúčastnili politici i podporovatelé nemocnice

Nový urgentní příjem už pacientům nějakou dobu slouží v rámci ostrého testovacího provozu. Jeho slavnostní otevření ale proběhlo až ve čtvrtek 28. března 2024 odpoledne za účasti místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka, hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové, ředitele nemocnice Štěpána Votočka a místostarostů města. Pozvání přijal i Pavel Pavlík, náměstek hejtmanky a radní pro zdravotnictví Středočeského kraje, a soukromí podporovatelé nemocnice.

Projekt byl z větší části financován z dotačního titulu REACT-EU a krajskou dotací. „Já jsem ráda, že jsme udělali dotační titul, který je nejen pro krajské nemocnice, ale pro všechny ostatní. Pořád je to předmětem kritiky a musíme odůvodňovat, proč to dává smysl, ale myslím si, že je to správně,“ řekla hejtmanka Petra Pecková, která chválila vedení slánské nemocnice.

Musím říci, že jsem hrozně rád, že slánská nemocnice je součástí sítě urgentních příjmů ve středních Čechách. Pro mě je důležité, aby nemocnice poskytovala kvalitní péči o pacienta. Obrovské díky za to, že jste to takto pozvedli a děkuji za spolupráci,“ chválil vedení slánské nemocnice krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Realizace probíhala od poloviny roku 2022 do konce roku 2023 za nepřerušeného provozu. Kompletní přestavbou prošlo i operační zázemí chirurgie (o tom více ZDE). Peníze z dotace REACT-EU pomohly i s vybavením radiodiagnostického oddělení, kde jsou nové moderní CT nebo magnetická rezonance (o tom více ZDE.)