Slaňáci jsou s životem ve městě spokojeni, trápí je ale bezpečnost

Redakce - 17.04.2024
Kategorie: Aktuálně

Podle průzkumu je většina obyvatel Slaného se životem ve městě spokojená. Kladně hodnotí třeba občanskou vybavenost, kulturní vyžití nebo historické centrum. Naopak negativní hodnocení dostala oblast bezpečnosti. Lidem vadí problémy spojené s nepřizpůsobivými obyvateli, drogami a nedostatečnou kapacitou policie. Vyplývá to z průzkumu kvality života.

Město Slaný si v rámci přípravy analytické části Strategického plánu rozvoje města Slaný 2035 nechalo provést průzkum kvality života obyvatel. Ten v roce 2023 realizovala společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů. Výsledky jsou nyní součástí návrhu, který bude dnes (17. 4. 2024) schvalovat zastupitelstvo.

Se Slaným jako místem pro život je podle výsledků průzkumu spokojena většina občanů, celkem přes 66 % všech dotazovaných. Naopak nespokojenost s životem ve městě vyjádřilo 15,4 % občanů.  Z dat vyplývá, že muži jsou ve Slaném mírně spokojenější než ženy. Nejméně spokojenou skupinou obyvatel jsou ti ve věku 35-64 let, naopak nejvíce se život ve městě líbí seniorům starším 65 let.

Nejvyšší míru spokojenosti uváděli občané u nabídky kulturních akcí, kvality mateřských škol, sportovního vyžití a fungování městského úřadu. Naopak bezpečnostní situaci hodnotili jako podprůměrnou. Okolo průměru oscilovala také nabídka bydlení a pracovních příležitostí.

Bezpečnost je téma zejména pro ženy

U otázky bezpečnosti uváděly ženy menší spokojenost než muži. Právě do této oblasti by podle většiny respondentů měly putovat finanční prostředky města. Bezpečnostní situaci podle respondentů ovlivňují problémové skupiny obyvatel, nedostatečná přítomnost policie na ulicích a nedostatečná aktivita městské policie nebo problémy s drogami.

V diskuzích účastníci zmiňovali problémy v ulicích Kreibichova, Navrátilova, Pastýřská,
a Dukelských Hrdinů, a to zejména s nepřizpůsobivými občany, rušením nočního klidu, drogami či verbálními útoky.  Vadí i motoristické závody v ulicích města. Občané apelovali na posílení činnosti PČR, rozšíření kamerového systému či řešení problémů prostřednictvím vyhlášek.  Situaci by podle nich zlepšilo i rozšíření služeb nízkoprahového centra, sociální práce s Romy a větší angažovanost neziskového sektoru.

Ve srovnání statistik přitom Slaný patří mezi města s nejnižší mírou kriminality. Potýká se ovšem s majetkovými trestnými činy nebo toxikomanií. Situaci ovlivňuje i nedostatečná kapacita v řadách policie.

Město proto uvažuje doplnit činnost policie o další bezpečnostní pracovníky v terénu. „Zahájili jsme diskuzi o možné spolupráci s bezpečnostní agenturou. Jejím úkolem by bylo tady nepravidelně 2x až 3x v týdnu obcházet. Sloužili by jako taková antikonfliktní pomocná ruka, která by mohla sbírat podněty přímo na ulici, dohlížet na veřejný pořádek a samozřejmě předávat svoje poznatky policii, která to musí řešit. Případně bychom to nejprve zkusili na dva až tři měsíce,“ prozradil starosta města Martin Hrabánek.

Přednosti a nedostatky města

Poslední částí průzkumu byly otevřené otázky na přednosti a nedostatky města. Jako klady města byly nejčastěji uváděny blízkost Prahy, historické centrum a dobrá dostupnost či občanská vybavenost. Naopak mezi nejčastěji uváděné nedostatky patří nepřizpůsobiví občané, doprava a bezpečnost.