Známe vize pro Slaný do roku 2035 

Redakce - 19.04.2024
Kategorie: Aktuálně

Bezpečné město pro spokojený život s kvalitním školstvím, dostupnou zdravotní péčí, bohatou kulturou a širokými možnostmi sportovního vyžití – to je nová vize pro Slaný. Vyplývá to ze Strategického plánu rozvoje města Slaný 2035.

Slánští zastupitelé položili základní kámen dalšího směřování města. Na svém posledním zasedání schválili strategický plán rozvoje města do roku 2035. Ten staví na konkrétních projektech a hodnotách jako je tradice, rodina a občanská vybavenost, která je v porovnání s jinými městy velice dobrá.

Plán je rozdělen do čtyřech strategických cílů – Zdravé město, Přívětivé město, Prostor pro život a Konkurenceschopné město.

V tematické oblasti Zdravé město je cílem posílit funkci rodiny, soudržnost, mezigenerační solidaritu a zdravý životní styl obyvatelstva. „Město má omezené podmínky, ale může třeba vytvářet osvětové akce. A tady vidíme velkou příležitost ve zdravém životním stylu. Konkrétně ve stárnutí je nutno, aby se lidé od padesáti let dál lépe připravovali na stáří, aby si uvědomili, že musí změnit třeba způsob bydlení,“ řekl Lubor Hruška z firmy PROCES, která dokument připravovala.

Prioritou je často diskutovaná oblast bezpečí. Plánují se konkrétní opatření pro zvýšení bezpečnosti na území města, krizové řízení, rozvoj programů prevence kriminality a v neposlední řadě práce na zvýšení pocitu bezpečí u obyvatel, který je často horší než o čem vypovídají policejní statistiky.

Dalším cílem je zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní vzdělávací systém, bohatou a pestrou nabídku kultury a sportovního vyžití. Podle zpracovatelů je důležité zaměřit se na modernizaci vzdělávací infrastruktury a zavádění moderních forem výuky.

Měl by se udržovat a rozvíjet princip města krátkých vzdáleností, zvýšit prostupnost do okolní krajiny a kvalitu městské zeleně. Chybí především stromy, které by mohly snížit dopady klimatických změn. „Trošku máte problém, vy tady nemáte lesy. Je potřeba se tady zaměřit na krajinu a udržování vody v krajině. To je něco, co by město mělo začít budovat dlouhodobě v celém svém obvodu,“ komentoval Lubor Hruška.

V oblasti dopravy chce město podporovat udržitelnou mobilitu. Především vytvořit prostředí pro rozvoj elektromobility a zvýšit využití veřejné hromadné dopravy. Podpořit se má i cyklodoprava. Podle Hrušky tady má Slaný co dohánět.

Konkurenceschopné město je další cíl, který vidíme. Máte tu úspěšné zaměstnavatele, ale je potřeba rozvíjet i malé a střední podniky. Rádi bychom tu viděli i kreativní prostředí pro podnikání a tvorbu inovací,“ pokračoval Hruška.

V rámci příprav a diskuzí s obyvateli se shromáždila spousta podnětů, nejvíce v oblasti životního prostředí. Vytvořil se proto zásobník projektů, kde jsou všechny v různém stupni rozpracovanosti. Do akčního plánu bylo zatím vybráno 96 z nich, které jsou reálné během dvou let vytvořit. Plán je akční, může se tedy podle okolností měnit.